Föreningen Konstsamfundet föreslår Helsingfors stad att ett nytt konstmuseum ska byggas i Glaspalatset och under Glaspalatsets torg.

Helsingfors stad förhåller sig positivt till förslaget. Stadsstyrelsen beslöt i december 2013 att reservera en tomt för det nya museet samt en del av Glaspalatsets byggnad.

Konstmuseet skulle få moderna utställningslokaler, huvudsakligen under torget bakom Glaspalatset. Det egentliga Glaspalatsets norra del skulle inrymma ingången till museet, en entréhall och övriga utrymmen. Inga stora förändringar skulle ske på utsidan av den skyddade fastigheten.

Den största delen av Glaspalatsets nuvarande verksamhet, bland annat restaurangen, kaféerna och de små affärslokalerna i gatuplanet, skulle förbli oförändrad. Bio Rex utrymmen ansluts till det nya konstmuseet.

Enligt förslaget ska Föreningen Konstsamfundet, som driver Amos Andersons konstmuseum, ansvara för nybyggnationen och renoveringen av Glaspalatsets befintliga del samt för driften av det nya museet och byggnaderna.

Helsingfors stad och Konstsamfundet beslutar tillsammans om förvaltningen och behandlingen av den nya helheten. För detta ändamål kommer att grundas ett gemensamt ömsesidigt fastighetsbolag. Därtill kräver projektets verkställande ändring av stadsplanen.

Nytt utrymme åt konsten i Helsingfors

Att ge Amos Andersons konstmuseum nya lokaler i Glaspalatset skulle avsevärt stärka kulturutbudet i centrala Helsingfors och Helsingfors ställning som en internationell bildkonststad.

För Amos Andersons konstmuseum, som i närmare femtio år drivits som Finlands största privata konstmuseum, skapar de nya lokalerna en möjlighet att förnya verksamheten och bredda besökarunderlaget.

Det är fråga om en ny typ av museum: ett utrymme ägnat åt konsten, som det är lätt att komma till och vara i, som har mångsidiga användningsmöjligheter och som är öppet för experiment och nya typer av samarbeten.