Utställningen Konsten som livshållning öppnar för allmänheten fredagen den 2 oktober 2015 på Amos Andersons konstmuseum. I år är det 100 år sedan arkitekt Sigurd Frosterus samling av postimpressionistisk konst ställdes ut på Ateneum. För att fira detta vill Sigurd Frosterus stiftelsen visa stora delar av sin samling och presentera den unika konstsamlarens liv. Sigurd Frosterus var också en framstående konstkritiker och dessutom en inspirerande ateljékritiker för ett flertal finländska konstnärer så som A. W. Finch (1854–1930), Magnus Enckell (1870–1925), Verner Thomé (1878–1953) och Sigrid Schauman (1877–1979).

Utställningens centrala tema är Sigurd Frosterus konstsyn och hur den reflekteras i den konst han förvärvade. Kolorismen löper som röd tråd genom konstsamlingen i vilken de rena och brutna färgerna samspelar. Den samling som är deponerad på Amos Andersons konstmuseum sedan 1994 har i utställningen återställts med avyttrade verk som bl.a. Tyko Sallinens Bonddans (1917–1923), Verner Thomés i Borélysparken (1909) och A.W. Finchs Dekorativ pannå (1910) ur privata och offentliga samlingar. I museets andra våning visas tillfälliga miniutställningar med verk av Magnus Enckell som stod Frosterus särskilt nära.  Den första hängningen presenterar de familjeporträtt som Frosterus beställde av konstnären år 1909–1910 och 1918, medan den andra närskådar Magnus Enckells monumentala målning Man och Svan ur Gösta Serlachius konststiftelses konstsamling.

I museets andra våning visas också ett dokumentärt personporträtt av den originelle och tidvis motstridige Sigurd Frosterus. Filmen har producerats av Franck Media. I samband med utställningen utkommer också en bok i vilken konsthistoriska artiklar av Frosterus-kännaren FD Kimmo Sarje, och FD Susanna Aaltonen, och FM Itha O’Neill ingår. Katalogen ges ut på finska, svenska och engelska av Finska Litteratursällskapet.

Allmänna visningar på svenska hålls måndagar kl. 16.30 och på finska onsdagar kl. 17.30.