Amos Andersons konstmuseum, 6. vån
Föredragen hålls på svenska, men diskussionen är mångspråkig (svenska, finska, engelska)

Fritt inträde

I samband med utställningen Konsten som livshållning – Sigurd Frosterus konstsamling på Amos Andersons konstmuseum ordnas ett seminarium om modernismen och Frosterus i en nordisk kontext.Seminariet äger rum torsdagen den 27 april kl. 13–16.

Sigurd Frosterus (1876–1956) var en av modernismens främsta teoretiker och kritiker i Norden under 1900-talets första decennier. Han var en produktiv kritiker och essäist, som gav ut ett tiotal böcker om arkitektur, målarkonst, litteratur, musik och det moderna livets spörsmål. Frosterus böcker var kända i hela Norden, och för många ledande nordiska teoretiker och kritiker var han en ledstjärna. Hans roll och insats i den nordiska och europeiska modernismens utveckling är delvis ännu outforskad. Seminariet ämnar föra fram nya perspektiv på de här frågorna. I Finland är Frosterus mest känd bland sakkunniga inom arkitektur och bildkonst, men mindre uppmärksammad för sin roll inom litteratur- och musikvetenskapen och inom forskningen av det modernas teori.

Seminariet är avgiftsfritt och öppet för alla, kaffe ingår. Anmäl dig senast den 24 april via e-post till museum@amosanderson.fi

 

Seminariets tidtabell:

Kl. 13.00–13.30 Professor Henrik Meinander: Kontext och drivkraft: den nordiska modernismens samhällsförankringar

Kl. 13.30–13.35 Kommentarer

Kl. 13.35–14.05 Docent Kimmo Sarje: Sigurd Frosterus modernism i ett finländskt och nordiskt sammanhang

Kl. 14.05–14.10 Kommentarer

Kl. 14.10–14.40 FD Fredrik Hertzberg: Två modernismer

Kl. 14.40–14.45 Kommentarer

Kl. 14.45–15.15 Kaffepaus

Kl. 15.15–16.00 Paneldiskussion