Utställningen 100 år av framtid på Amos Andersons konstmuseum presenterar porträtt av finländska företagsledare och affärsvärldens förgrundsfigurer från självständighetstidens alla årtionden. Porträtten representerar ett urval av de verk som ingår i Centralhandelskammarens digitala porträttgalleri.

Porträtten som ingår i galleriet och utställningen gör det möjligt att skapa en mer heltäckande bild av de personer som bidragit till att utveckla näringslivet i Finland. I det digitala porträttgalleriet ingår för närvarande närmare 300 verk från företag inom olika branscher och från olika delar av landet. Projektet är en del av programmet Finland 100 år.

Merparten av porträtten ingår i privata samlingar och har inte tidigare visats upp för en utomstående publik. Centralhandelskammaren vill med hjälp av det digitala galleriet ge företagen en möjlighet att visa upp sina porträtt och samtidigt bidra till firandet av Finlands hundraåriga historia.

”Projektet är av betydelse för att dokumentera vårt gemensamma kulturarv. Porträtten berättar om personer och företag som har varit med om att bygga upp det finländska samhället”, säger Centralhandelskammarens vd Risto E. J. Penttilä.

Av de verk som ingår i det digitala porträttgalleriet ställs 24 ut på utställningen 100 år av framtid på Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors 1–27.3.2017. De utvalda porträtten representerar alla årtionden under självständighetstiden och erbjuder besökarna ett intressant urval av konstnärer, tekniker och stilar. I utställningskommittén har förutom Penttilä ingått bergsrådet Georg Ehrnrooth och museichef Kai Kartio från Amos Andersons konstmuseum.

Centralhandelskammarens digitala porträttgalleri: http://muotokuvagalleria.fi