AMOS ANDERSONS KONSTMUSEUM SÖKER 15–23-ÅRIGA KONSTNÄRER

Utställningen Generation 2017 riktad till 15–23-åriga unga är Amos Andersons konstmuseums huvudutställning våren 2017 och museets sista utställning på Georgsgatan innan Amos Rex öppnas i Glaspalatset i Helsingfors. Det ambitiösa målet för utställningen är att presentera konst som växer fram hos unga aktörer. Under perioden 15.8–15.11.2016 söker vi verk till en utställning som i framtiden kommer att arrangeras vart tredje år.

Verken kan vara målningar, installationer, dataprogram, performancer, maskiner eller vad som helst som är gjort med passion. Vi hoppas att ni meddelar om utställningen till intresserade!

Vad?
Utställningen Generation 2017 presenterar unga konstnärer

Vem?
Till utställningen kan vem som helst i åldern 15–23 ansöka, individuellt eller i grupp.

När & var?
På Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors + på nätet. Utställningen öppnas våren 2017. Den landsomfattande efterlysningen inleds NU och fortsätter till 15.11.2016.

Hurdant konstverk?
Verkets form och innehåll är helt fritt. Bidraget kan till exempel vara en video, ett ljudverk, webbsidor, ett evenemang, ett fotografi, ett framförande, ett spel, en teckning, en installation, en målning, ett handarbete eller graffiti. Det kan vara gjort med penna, kamera, dator eller skiftnyckel – vi är intresserade! Verket behöver inte vara fullbordat – när vi blir intresserade kommer vi med flera frågor. Museet hjälper vid behov med vidarebearbetning av idéer och kan ersätta materialkostnader.

Varför ansöka?
Utställningen ger en möjlighet för unga att presentera sina arbeten i en ny miljö för en stor publik samt att få fotfäste på konstfältet. Ju modigare och mångsidigare de unga aktörerna visar upp sitt kunnande, desto flera i publiken kan bli intresserade och inse – sådant här kan man också göra och presentera! Vi vill se och uppleva något nytt och tror inte att vi är ensamma om det!

Vad mera?
GRANDE FINALE! Amos Andersons konstmuseum bygger ett nytt museum, Amos Rex, under Glaspalatset. Generation 2017 är årets huvudutställning och samtidigt den sista utställningen i konstmuseet på Georgsgatan. Curator Laura Köönikkä väljer verk till utställningen.

Hur ansöker jag?
Ladda upp ditt bidrag senast 15.11.2016 till: http://generation2017.opencurat.com
Verket behöver inte vara fullbordat, också en presentation av en idé duger. Bidragen är inte offentliga utan endast tillgängliga för utställningens arbetsgrupp.

Uppmuntra!
Ange bekanta och uppmuntra dem att delta!

 

Tilläggsuppgifter?
Tveka inte att ta kontakt!

http://www.generation2017.fi/
https://www.facebook.com/generation2017exhibition/
Päivi Venäläinen, paivi.venalainen@artcentre.fi, 050 3083625

 

 

Framtiden
Presentationen av unga aktörer kommer inte att ta slut här: utställningen Generation kommer att återkomma med tre års intervaller, alltid med nya verk. Generation 2020 presenteras i nya Amos Rex under Glaspalatsets torg.

Samarbetspartner
Amos Andersons konstmuseum, Helsingfors stad samt stiftelsen Konstcentret för barn och unga söker tillsammans intressanta framtida aktörer från hela Finland.

Programutbud
Utöver utställningen arrangeras olika program och evenemang kring temat Generation 2017 både i museet, på webben och även i staden.