Utställningen Generation 2017 presenterar konst på frammarsch av unga i åldern 15–23 år. Utställningen består av verk av 42 modiga skapare, utvalda av över tusen bidrag som lämnades in genom en öppen ansökan. Den mångsidiga helheten består av verk som är sinsemellan olika men som stöder, kommenterar och för en dialog med varandra. De deltagande konstnärerna behandlar sin egen omgivning och olika samhällsfenomen – saker och känslor som de upplever som betydelsefulla – med ett fräscht grepp.

Utställningens konstverk förmedlar självsäkerhet och mod. I likhet med vuxenheten är aldrig heller ungdomen entydig eller likadan, bland konstverkens växlande teman finns allt från vardagliga iakttagelser till reflexioner kring samhälleliga missförhållanden och porträtt av vänner. Samtidigt har verken känslighet och autenticitet: de ger en helhetsbild av hur dagboksmässigt unga studerar sitt eget liv till exempel med hjälp av rörelse, pensel, video, textil, kamera, penna eller digital teckning.

Generation 2017 ger en del av utställningsdeltagarna möjlighet till en första kontakt med konstvärlden medan den för andra kan reda ut de egna tankarna i början av konstnärsbanan. Att exponera sig själv och sina verk för publiken och sakkunniga kräver mod av alla medverkande, vilket förhoppningsvis också uppmuntrar andra som ännu tvekar inför det konstnärliga skapandet att öppet pröva sina egna idéer. Konsten har gränslösa möjligheter men samtidigt måste konstnärerna göra ständiga val till exempel i fråga om teknik eller tema. Medan konstnärerna på Generation 2017 gestaltar såväl sina egna som sina konstverks gränser har vi andra tillfälle att utforska hur oförändrade men på samma gång förnyade konstens mångahanda former och motiv framträder på utställningen.

En del av utställningens verk tar plats utanför museet, på nätet eller i stadsrummet: till exempel på Forum Platform på högsta våningen i köpcentret Forum visas Lumi Tuomis videoinstallation Identity (2016). På sommaren kan utställningens verk ses i sällskap av konversationsguider som arbetar på museet alla vardagar. Performancekonst som ingår i utställningen kan upplevas bland annat på Helsingforsdagen 11–12.6 samt under Konstens natt, exakta tider anges på museets webbplats. På instagram @generation2017exhibition kan du stifta bekantskap med alla konstnärer som medverkar i utställningen.

Utställningens kurator är Laura Köönikkä och den ordnas i samarbete med Amos Andersons konstmuseum, Helsingfors stad och stiftelsen Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö. Utställningen ingår i programmet för det självständiga Finlands 100-årsjubileum.

Generation 2017 Amos Andersons konstmuseum 19.5–3.9.2017

www.facebook.com/generation2017exhibition/

www.instagram.com/generation2017exhibition/

http://www.generation2017.fi/

Generation 2017-utställningens konstnärerna är:

Oona Autio
Felix Bade
Felix Bardy
Ella Eskola
Charlotte Forsgård
Annina Fremgen
Alexander Ginlund
Svante Gullichsen
Henriikka Harinen
Anastasia Hartikainen
Heikki Heinonen
Tuisku Hiltunen
Sonja Hyytiäinen
Anthoni Hætta
Matida Jammeh
Inka Jerkku
Emmi Kataja
Veera Krouglov
Jassir Kuronen
Alina Lampinen
Pihla Lappalainen
Pauliina Latva
Liisa Lehtimäki
Emilia Linnavuori
Niko Moisas
Emilio Mäkipää
Anastasia Dea Maria Poljatschenko
Minna Pyykkönen
Hertta Ratilainen
Säde Rinne
Nita Saastamoinen
Emma Sarpaniemi
Hermann Sebastian Schultz
Eliel Tammiharju/ taiteilijanimi: KEliel
Ananya Tanttu
Tarina Tommiska
Lumi Tuomi
Niko Vastamäki
Léda Vesmanen
Jade Vesto
Mikaela Välipakka
Sanni Weckman