DET SISTA VECKOSLUTETS PROGRAM:

Lördag 2.9.2017 kl. 11.0017.00

Kl. 11.0014.00 Sataa naisia

Kom och stå modell under ett teckningsmaraton ”Sataa naisia”, där konstnär Katriina Haikala har som mål att på två dagar teckna 100 kvinnoporträtt. Kvinnor och flickor i alla åldrar är välkomna liksom personer som upplever sig som kvinnor eller personer av annat kön. Att stå modell tar bara ett par minuter. Teckningarna kommer att ingå i en installation som byggs upp i Amos Andersons utrymmen. (3 våningen)

Kl. 12.00–16.00 Uppåt väggarna!

En målningsverkstad för hela familjen där väggarna i Amos Andersons andra våning får nytt utseende. Verkstaden leds av bildkonstnärerna Maiju Salmenkivioch Stiina Saarinen. Du kan sticka dig in eller stanna länge, verkstaden är nonstop kl. 12–16. (2 våningen)

Kl. 13.00 Generation 2017, kuratorsrunda
Utställningen Generation 2017 guidas av kurator Laura Köönikkä på finska. Längd ca 1 h, start vid museets kassa. De första 25 anlända ryms med.

Kl. 14.00 Oj Amos!

Indentent Kaj Martin och amanuens Synnöve Malmström ger en inblick i Amos Andersons och konstmuseets historia på svenska. Längd ca 1 h, start vid museets kassa. De första 25 anlända ryms med.

Kl 15.00–17.00 Sataa naisia

Kom och stå modell under ett teckningsmaraton ”Sataa naisia”, där konstnär Katriina Haikala har som mål att på två dagar teckna 100 kvinnoporträtt. Kvinnor och flickor i alla åldrar är välkomna liksom personer som upplever sig som kvinnor eller personer av annat kön. Att stå modell tar bara ett par minuter. Teckningarna kommer att ingå i en installation som byggs upp i Amos Andersons utrymmen. (3 våningen)

 

Söndagen 3.9.2017 kl. 11.00–17.00

Kl. 11.00–14.00 Sataa naisia

Kom och stå modell under ett teckningsmaraton ”Sataa naisia”, där konstnär Katriina Haikala har som mål att på två dagar teckna 100 kvinnoporträtt. Kvinnor och flickor i alla åldrar är välkomna liksom personer som upplever sig som kvinnor eller personer av annat kön. Att stå modell tar bara ett par minuter. Teckningarna kommer att ingå i en installation som byggs upp i Amos Andersons utrymmen. (3 våningen)

Kl. 11.15 Generation 2017, guidning

En guidad tur i utställningen Generation 2017 på svenska med konstnär Linda Granfors som guide. Längd 45 minuter, start vid museets kassa. De första 25 anlända ryms med.

Kl. 12.00 Amos & museet

Museichef Kai Kartio och intendent Kaj Martin ger en inblick i Amos Andersons och konstmuseets historia på finska och svenska. Längd ca 1 h, startar vid museets kassa. De första 25 anlända ryms med.

Kl. 12.00–16.00 Uppåt väggarna!

En målningsverkstad för hela familjen där väggarna i Amos Andersons andra våning får nytt utseende. Verkstaden leds av bildkonstnärerna Linda Granforsoch Pauliina Turakka-Purhonen. Du kan sticka dig in eller stanna länge, verkstaden är nonstop kl. 12–16. (2 våningen)

Kl. 13.00 Donatorns verk, kuratorsrunda

Kuratorn för utställningen Donatorns verk, samlingsamanuens Synnöve Malmström, presenterar Amos Andersons hem och samlingar på svenska. Längd ca 1 h, start vid museets kassa. De första 25 anlända ryms med.

Kl. 14.00 Amos Rex

Museichef Kai Kartio berättar om det nya museiprojektet Amos Rex som är under byggnad. På finska och svenska. (6 våningen)

Kl. 15.00 Konstnärer i Generation 2017 presenterar sig

Publiken får träffa konstnärer som deltar i utställningen Generation 2017.

Kl. 15.00–17.00 Sataa naisia

Kom och stå modell under ett teckningsmaraton ”Sataa naisia”, där konstnär Katriina Haikala har som mål att på två dagar teckna 100 kvinnoporträtt. Kvinnor och flickor i alla åldrar är välkomna liksom personer som upplever sig som kvinnor eller personer av annat kön. Att stå modell tar bara ett par minuter. Teckningarna kommer att ingå i en installation som byggs upp i Amos Andersons utrymmen. (3 våningen)

Kl. 16.00 KEliel performance

Konstnär KEliel som deltar i utställningen Generation 2017 uppträder i utställningshallen, 1 våningen. Längd ca 20 min.