För mig är en viskning ofta mäktigare än ett rop.
– Bildkonstnär Ville Andersson

 

Våren 2017 visas verk ur museets samlingar för allra sista gången i utställningshallen på Georgsgatan 27. Samlingsutställningen hyllar konstnärens eviga strävan att nå det väsentliga i sitt uttryck och utmanar betraktaren att begrunda konst i ett begränsat register.

Avskalat presenterar målningar, teckningar, installationer, skulpturer och assemblage från 1960- till 2010-talet som på ett eller annat sätt är reducerade i sitt uttryck. Den konstnärliga processen kan sammanfattas som en serie val som konstnären gör: att lägga till eller att ta bort. Konstnären kan reducera genom att begränsa sin palett, sina medel, eller sitt motiv. Det som tagits bort lämnar ändå ett spår och styr hur det tolkas, vilket skapar ett slags frånvarons närvaro.

Utställningen lockar besökaren att omvärdera vad förenklat kan betyda. Stiina Saaristos grandiosa Last Man Standing (2007–2008) är vid första ögonkastet allt annat än avskalat men dess monokromatik är utstuderad och skapar en slagkraft utan like. I Jan Olof Mallanders Wang (1981) har konstnären upprepat ett mönster med en bit kol i en ritual som utplånar ämnet och skapar ett suggestivt tillstånd hos både konstnären och betraktaren. Många av de utställda verken är dessutom utan titel vilket är ett sätt att ytterligare förenkla verket och avlasta den från narrativitet, det föreställande och fastslagna tolkningar.

I samband med utställningen ordnar museet en diskussionskväll måndagen den 6 mars kl. 16.30–18 där bildkonstnären Ville Andersson och modedesignern Samu-Jussi Koski samtalar om den svarta färgens betydelse. Docent inom modeforskning, FD Annamari Vänskä agerar moderator. Diskussionen förs på finska.

Medverkande konstnärer: Ville Andersson, Göran Augustsson, Stig Baumgartner, Juhana Blomstedt, Marja Blomster, Elina Brotherus, Kari Cavén, Saara Ekström, Pekka Hepoluhta, Veikko Hirvimäki, Ahti Lavonen, Leena Luostarinen, Olli Lyytikäinen, Kimmo Kaivanto, Harry Kivijärvi, Jan Olof Mallander, Elina Merenmies, Lars-Gunnar Nordström, Thomas Nyqvist, Antti Oikarinen, Caroline Pipping, Taneli Rautiainen, Eino Ruutsalo, Stiina Saaristo, Kim Simonsson, Mari Sunna, Magdalena Åberg, och Veronica Österman.

Allmänna visningar på svenska hålls måndagar kl. 16.30 och på finska onsdagar kl. 17.30.