Arbetsglädje eller tvångsarbete? Verket prisar mästaren – är det så? Den 10 april öppnas i Amos Andersons konstmuseum en utställning som väcker frågor kring arbetet i Finland och hur sättet att beskriva det har förändrats. Utställningens fokus ligger på den brytningstid då begreppet arbete förändrades. I konsten från tidigare årtionden betydde arbete ofta skogsarbete, framför allt stockflottning. Timmerflottaren i farten med sin flottningshake var både en romantisk och en kompositionsmässigt intressant figur. Vägen är lång från timmerflottaren till våra dagars arbete som ofta är oberoende av tid och plats. Hur ska man beskriva ett arbete som inte längre förknippas med en dynamisk kroppsposition utan istället i de flesta yrken betyder stillasittande med blicken riktad mot en datorskärm? I utställningen börjar betraktaren observera sitt eget förhållande till arbetet och arbetets betydelse under en tid då nya jobb och arbetsuppgifter föds i samma takt som yrken från ”gamla tider” försvinner.

Utställningen Arbete? består av olika också historiskt betydelsefulla verk från Föreningen Finländska konststiftelsers samlingar som beskriver arbete i olika former. De verk som visas förenar bl.a. beskrivningen av ett fysiskt arbete och rörelser med Aarne Nopsanens uppseendeväckande verk Onsdagsklubben där kostymklädda män liksom stelnat i ett grupporträtt. Totalt visas ca 70 verk av 31 konstnärer: målningar skulpturkonst, teckningar, fotografier, videokonst samt en installation.

Förändringen i hur arbete avbildas syns också i valet av verk. Arbete från ”gamla tider” har avbildats av bl.a. Alvar Cawén, Pekka Halonen, Lennart Segerstråle, Felix Nylund och Juho Rissanen och senare tiders arbete beskrivs av Aino-Marjatta Mäki och Jaakko Karhunen, Tuomo Manninen, Meri Peura, Kalle Turakka-Purhonen och Jussi Valtakari. Utställningen kompletteras av Arbetarmuseet Werstas dokumentära fotomaterial från 1950-talet.

Utställningen har producerats av Föreningen Finländska konststiftelser (STSY) och utställningens kurator är Jyrki Siukonen, doktor i bildkonst och forskare.