Tokyobaserade teamLab (grundat 2001) är ett sektorsövergripande konstkollektiv som består av bortåt 500 experter på bildkonst, programmering, animationsgrafik, matematik, arkitektur, grafisk design och författare. Utgående från kollektiva initiativ eftertraktar man en ”omkonfigurering av verkligheten”. Kända för sina immersiva digitala installationer, alster som för betraktaren in i konstverket, vill teamLab undersöka mänskliga beteendemönster i den informationsepok vi lever i. Deras algoritmstyrda visuella verk växelverkar med publiken, och ofta skapas konsten tillsammans med betraktaren, samtidigt som traditionella uppfattningar om konst och konstnärskap ifrågasätts. teamLabs digitala verk, som är förankrade i japansk förmodernistisk konst, sammanför västerländsk och österländsk uppfattning om rumslighet genom att skapa ett nytt, gemensamt rum där åskådarna tillsammans kan engagera sig i universella teman som kreativitet, lek, utforskning, immersion, liv och flöde.

”Vi är stolta över att kunna inviga Amos Rex med teamLab och deras utställning”, konstaterar museichef Kai Kartio. ”En del av utställningen riktar sig speciellt till barn och barnasinnade.”

”Grundtanken för Amos Rex är att skapa en plattform som tar i betraktande konstens utveckling och förändrade tekniker. Innehållsmässigt står Amos Rex på tre ben: den experimenterande och tekniskt innovativa samtidskonsten, 1900-talets modernism och de forna kulturerna. teamLab representerar alldeles förträffligt det förstnämnda”, säger Kartio.

Amos Rex är ett komplex som består av det underjordiska konstmuseet, biografen Bio Rex med foajéer och Glaspalatstorget. Konstmuseet är ett nybygge som sammanfogats med det år 1936 färdigställda och av helsingforsborna älskade Glaspalatset. Museibygget påbörjades i januari 2016. Byggprojektets budget går på 50 miljoner euro.

”Amos Rex har planerats av arkitektbyrån JKMM och är ett alldeles exceptionellt byggnadsverk. Trots det krävande arbetet har byggprojektet hållits såväl inom tidtabell som budget”, noterar Kartio. ”Självfallet var det oerhört glädjande att BBC placerat Amos Rex på sin lista över världens mest betydande arkitektoniska skapelser som blir färdiga 2018”.

Glaspalatstorget med sina kupoler och terrasser öppnas för stadsborna i månadsskiftet maj-juni. Regelbundna filmvisningar i Bio Rex startar i början av augusti och konstmuseets invigning firas sista veckan i augusti.

teamLabs utställning är tekniskt ytterst krävande. Utställningen möjliggörs genom samarbete med projektortillverkaren Epson som är världsledande inom bildteknik. Övriga samarbetspartners offentliggörs under 2018. Amos Rex är ett privat konstmuseum, liksom dess företrädare Amos Andersons konstmuseum som verkade 1965–2017. Det uppförs och drivs av Föreningen Konstsamfundet r.f.