Press

    Timo Riitamaa

    informatör
    informationsspridning och marknadsföring

    041 529 2620
    timo.riitamaa(at)amosanderson.fi