Museet inleder sin verksamhet i hösten av 2018.

Det nya konstmuseets kärna utgörs av en 2000 m² stor utställningssal som ligger under Glaspalatstorget.

Arkitektbyrå JKMM tar i sin plan hänsyn till Glaspalatsets egenart samtidigt som Glaspalatstorget får en ansiktslyftning. I samband med att konstmuseet byggs görs en pietetsfull renovering av den skyddade byggnaden.

Det nya konstmuseet blir ett kulturcentrum som består av det gamla Glaspalatset inklusive biosalongen Bio Rex, utställningshallen som ligger under Glaspalatstorget och av husets övriga aktörer. Den nya utställningssalen, konstmuseets kärna, byggs så att den kan anpassas för olika ändamål vilket gör den till ett för Finland unikt utrymme också för framtida konstströmningar. Biosalongen Bio Rex erbjuder utmärkta möjligheter för verksamhet i skärningen mellan bildkonst och film. Bio Rex ska också i framtiden vara ett hem för olika filmfestivaler.

Tillgänglighet och publikarbete är centrala faktorer i det nya museets verksamhet. De unga är en av de viktigaste målgrupperna.

För byggnadsarbetet och driften svarar i sin helhet finländska Föreningen Konstsamfundet r.f. Det nya museet öppnas på hösten 2018.

Konstsamfundet

Affärsmannen och mecenaten Amos Anderson (1878–1961) grundade Föreningen Konstsamfundet för att stöda bl.a. konsten och främja intresset för konst i Finland.

 

För ytterliga uppgifter och intervjuer:

Informatör Timo Riitamaa / timo.riitamaa@amosanderson.fi / +358-41-5292620

Museichef Kai Kartio / kai.kartio@amosanderson.fi / +358-50-5621145

Frågor och svar om nya museet

Frågor och svar