AMOS REX ÄR PÅ VÄG!

Kom och fotografera en kompis med Amos Rex-neonskylten i bakgrunden på Glaspalatstorget.

SE BILDER

Nya Amos under Glaspalatset

Det funktionalistiska landmärket ligger mitt i stadskärnan, och rakt under det kommer det att finnas 10 000 m2 för konst och andra aktiviteter

Byggnadsarbetet började i början av 2016 och det nya museet öppnas på hösten 2018.

Titta på planerna

-

Under Sommaren Utvidgas Museiverksamheten Till Söderlångvik

Söderlångviks museum är ett konst- och personhistoriskt museum i Amos Andersons (1878–1961) tidigare sommarbostad i Dragsfjärd, vackert beläget längst inne i den djupa Söderlångviken på Kimitoöns södra kust. I museet har en del av Amos Andersons privata konstsamling och möbler placerats.

Söderlångvik

ÖVER 6000 VERK I AMOS ANDERSONS KONSTMUSEUMS SAMLINGAR

Amos Andersons konstmuseums samlingar är en av Finlands största privata konstsamlingar. De omfattar idag ca 6000 verk, huvudsakligen målningar, skulpturer, teckningar, grafik och fotografier. Sigurd Frosterus (1876-1956) konstsamling, som ägs av en stiftelse som bär hans namn, har varit fr.o.m. 1994 permanent deponerad i Amos Andersons konstmuseum.

Bläddra i samlingarna

På sommaren finner du oss även på Söderlångvik på Kimitoön.

Amos Anderson var en målmedveten affärsman, men på eftermiddagen och kvällen var han en känslosam sällskapsmänniska, en konstens och kulturens vän.

Amos Anderson

Amos Anderson (1878–1961), född och uppvuxen på Kimitoön, inledde sin karriär som affärsman och industriidkare i början av 1900-talet i Helsingfors. Här grundade han ekonomiska tidskrifter, en reklambyrå och ett tryckeri. Amos Anderson blev den största företagaren inom den litografiska tryckeribranschen i Finland. Nästa steg blev köpet av Hufvudstadsbladet och eftermiddagstidningen Svenska Pressen 1921.

År 1913 blev hans bostads- och kontorshus vid Georgsgatan, som i dag är Amos Andersons konstmuseum, färdigt. Redan på 1920-talet kom Amos Anderson att äga största delen av det nuvarande Forumkvarteret.

Amos Anderson var även engagerad i det politiska livet och hade dessutom ett nära vänskapsförhållande med presidenterna P.E. Svinhufvud och Kyösti Kallio och 1940 skänkte han till finska staten Villa Ekudden i Mejlans som residens för de sittande presidenterna.

Amos Anderson framstod som en generös mecenat och bekostade bl.a. Svenska Teaterns renovering och bidrog i grundandet av Helsingfors Konsthall. Också flera projekt inom Åbo Akademi finanserades av honom.

Amos Anderson grundade i slutet av 1940 Föreningen Konstsamfundet, som han senare i sitt testamente utsåg till sin universalarvinge. Enligt hans vilja upprätthåller Konstsamfundet ett konstmuseum som bär hans namn samt Söderlångviks museum i hans forna sommarresidens.

Läs mera on Amos Anderson
Amos Anderson tillsammans med Heidi Elmgren och Thea Oljelund, september 1956.
Amos Anderson och president Urho Kekkonen på Amos 80 års dag.